Univerza v Kölnu 2019

V luči volitev v Evropski parlament je Univerza v Kölnu organizirala serijo predavanj o pogledih
na evropsko integracijo v državah članicah EU z naslovom “Narratives of Europe – Narratives
for Europe”. Glavni cilj predavanj je bil osredotočenje na razvoj glavnih narativov, ki spremljajo
in podpirajo pot posameznih držav v Evropski uniji. Serija predavanj je tako poskušala
predstaviti te različne narative v državah članicah EU, pri čemer se je osredotočila tako na
razlike kot na skupne lastnosti, hkrati pa je sledila upanju, da večja ozaveščenost o teh narativih
in pričakovanjih posameznih držav članic poveča in izboljša medsebojno sodelovanje znotraj
EU. K temu edinstvenemu projektu so prispevali predavatelji iz celotne Evrope, od katerih so
mnogi nosilci kateder Jean Monnet. Predavanje o ključnih narativih, povezanih z Evropsko unijo
v Sloveniji, je 28. maja 2019 na Univerzi v Kölnu izvedel Damjan Lajh, nosilen Jean Monnet
Centra odličnosti Univerze v Ljubljani.