Okrogla miza: »Izzivi in pomen poučevanja evropskih vsebin na univerzitetni ravni«

V sredo, 4. decembra 2019, smo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v
Ljubljani v sklopu Slovenskega politološkega dneva 2019 organizirali okroglo mizo ob
jubileju 100 let Univerze v Ljubljani. Namen okrogle mize je bil premisliti, kakšna je vloga
in pomen evropskih vsebin ter kakšna je perspektiva in potreba Evropskih študij na
univerzitetni ravni.
Dogodka so se udeležili: izr. prof. dr. Damjan Lajh, Jean Monnet profesor, koordinator Jean
Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani, prof dr. Bojko Bučar, eden od pobudnikov in
ustanoviteljev študijskega programa Evropske študije na Fakulteti za družbene vede Univerze
v Ljubljani, dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, izr. prof. dr. Ladislav Cabada, Jean Monnet profesor in
prorektor Metropolitanske univerze v Pragi ter Faris Kočan, mladi raziskovalec, diplomant in
magistrant ter doktorski študent Evropskih študij na Fakulteti za družbene vede Univerze v
Ljubljani.
Razpravljalci so na okrogli mizi izrazili strinjanje, da so Evropske študije na univerzitetni
ravni za Slovenijo izjemnega pomena, saj obstajajo potrebe po kadru z dobrim poznavanjem
delovanja EU ne zgolj v času pred slovenskim predsedovanjem Svetu EU, ampak tudi z
vidika vsakodnevnega odločanja o javnih politikah. Pri tem so opozorili, da če tovrstnega
študija ne bo ponudila Fakulteta za družbene vede, ki ima izkušnje in znanja s področja
evropskih študij, bo to priložnost izkoristila druga fakulteta, druga univerza ali celo tujina.


Patrycja Rozbicka o posledicah Brexita za glasbeno industrijo v Združenem kraljestvu

V torek, 26. novembra 2019, smo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v
Ljubljani organizirali gostujoče letno predavanje o Evropski uniji. Namen letnih gostujočih
predavanj je spodbujanje visokokakovostnih raziskav in poučevanja Evropskih študij. V
tednu univerze v okviru projekta gostujemo akademike ali strokovnjake z visokim nivojem
ekspertnega znanja in poznavanja Evropske unije.
Na letošnjem letnem predavanju smo gostili docentko dr. Patrycjo Rozbicko iz Aston
University v Birminghamu. Patrycja Rozbicka je študentom, visokošolskim učiteljem in
raziskovalcem predavala na temo Brexita, kjer je izpostavila časovni presek dogodkov od
referenduma za izhod iz Evropske unije do danes ter predstavila morebitne posledice Brexita
za glasbeno industrijo v Združenem kraljestvu. Doc. dr. Rozbicka je politologinja. Eno od
njenih glavnih raziskovalnih interesov vključuje ureditev glasbene industrije v Združenem
kraljestvu in EU. Glavna vprašanja, na katera skuša odgovoriti so vpliv Brexita na glasbeno
industrijo in vključevanje interesnih skupin na področju regulacije glasbene industrije.


Okrogla miza “15 let članstva Slovenije v Evropski uniji”

V torek, 14. maja 2019 je bila v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani organizirana okrogla miza ob jubileju 15 let članstva Slovenije v EU z naslovom »Ljubezen, ločitev in prevare«. Udeleženci okrogle mize so razpravljali o vprašanjih, kam je izginilo romantično vizionarstvo, kako izvesti ločitev v skupnem gospodinjstvu in ali so bili državljani EU zavedeni, pa tudi drugih temah. Na okrogli mizi so razpravljali dr. Damjan Lajh, vodja Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani, dr. Marko Lovec, urednik knjige o populizmu in evroskepticizmu v Srednji Evropi, dr. Meta Novak, raziskovalka na področju interesnih skupin, dr. Jure Požgan, raziskovalec na področju evropskih zunanjih politik ter Faris Kočan, mladi raziskovalec, vsi iz Univerze v Ljubljani.

Gostujoče predavanje prof. dr. Franka Schimmelfenniga z naslovom “European Enlargement and Differentiated Integration”

V petek, 7. decembra 2018 je bilo v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani organizirano gostujoče predavanje prof. dr. Franka Schimmelfenniga iz ETH Zürich z naslovom »European Enlargement and Differentiated Integration«. Frank Schimmelfennig je študentom, visokošolskim učiteljem in raziskovalcem predaval na temo širitve Evropske unije in diferencirane integracije, kjer je izpostavil pozitivne vidike diferencirane integracije za uspešno delovanje EU. Prof. Schimelfennig je profesor evropske politike. Njegovi glavni raziskovalni interesi vključujejo teorije evropskih integracij, širitev Evropske unije, diferencirano integracijo, promocijo demokracije in procese demokratizacije.

Okrogla miza “Obrazi civilne družbe v Evropski uniji”

V sredo, 16. maja 2018 je bila v okviru projekta Jean Monnet center odličnosti Univerze v Ljubljani organizirana okrogla miza z naslovom »Obrazi civilne družbe v Evropski uniji«. Namen okrogle mize je bila razprava o vlogi in pomenu civilne družbe v državah Evropske unije ter tretjih državah sveta, kjer je Evropska unija prisotna s programi razvojne pomoči ter delovanjem fundacij in evropskih nevladnih organizacij. Kot govorci so se dogodka udeležili: dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji, dr. William Maloney, Univerza v Newcastlu, dr. Neža Kogovšek Šalamon, Mirovni inštitut Ljubljana, Boštjan Slatenšek, nekdanji dopisnik in filmski ustvarjalec, dr. Damjan Lajh, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, dr. Meta Novak, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.