Raziskovanje in razvoj ter visokošolski sektor v času finančne krize: naložba ali strošek?

Čeprav po podatkih UNESCA[1] Hrvaška na primer porabi samo 0,8% BDP za raziskave in razvoj, Madžarska 1,4%, Španija 1,2% in Italija 1,3%, podatki za nekatere druge evropske države kažejo znatno boljše rezultate: na primer Francija v raziskave in razvoj vlaga 2,3% BDP, Slovenija 2,4%, Nemčija 2,9%, Švica in Finska pa celo 3,2%. Po drugi strani pa, če pogledamo podatke OECD o porabi BDP za raziskave in razvoj[2] v daljšem časovnem obdobju, vidimo, da na primer avstrijska vlada v letih krize ni zmanjšala proračuna za ta sektor (2,359% BDP leta 2006, 2,915% v letu 2012, 3,087% v letu 2016), temveč ga je celo povečala. Nasprotni primer je na primer Latvija, ki je v letu 2006 v raziskave in razvoj investirala 0,651% BDP, nato pa ta delež v naslednjih letih zmanjšala: 0,664% v letu 2012 in 0,443% v letu 2016.

Obzorje 2020, največji program EU za raziskave in inovacije s skupnim proračunom skoraj 80 milijard evrov od leta 2014 do 2020, se obravnava kot glavni vir raziskav in razvoja, zlasti v evropskih državah s slabim ali omejenim vlaganjem v sektorje raziskav in razvoja ter visokošolskega izobraževanja. Razen tega, da omogoča raziskovalno sodelovanje med znanstveniki iz različnih držav (pogosto z zasebnimi podjetniki in podjetji), spodbuja tudi multidisciplinarnost, konkurenco in odličnost. Na ta način so številne raziskovalne skupine zaradi programa Obzorje 2020 nadaljevale svoje delo tudi v času finančne in gospodarske krize ter zmanjšanja financiranja na nacionalni ravni.

Junija 2018 je Evropska komisija objavila svoj predlog za Obzorje Evropa (Horizon Europe), nov program EU za raziskave in inovacije za obdobje 2021–2027 s skupnim proračunom 100 milijard evrov[3]. V zadnjih mesecih je v Bruslju zelo aktivna razprava o tem predlogu med uradniki evropskih institucij (zlasti tistimi iz Evropske komisije) in univerzami ter drugimi predstavniki visokošolskih ustanov in institucij za raziskave in razvoj. Kako se bo ta razprava končala zaenkrat še ni jasno.

Junija 2018 je štirinajst evropskih združenj, ki zastopajo univerze, podalo izjavo,[4] v kateri so pozvale Evropsko komisijo, naj poveča skupni proračun Obzorja Evropa na 160 milijard evrov (kar predstavlja dvojni proračun prejšnjega programa Obzorje 2020) in pregleda dodelitev proračunskih sredstev. Poleg tega so poudarili, da mora “Obzorje Evropa” graditi na dokazanem uspehu in dodeliti najmanj 25% celotnega proračuna Evropskemu raziskovalnemu svetu (ERC) in vsaj 12% ukrepom “Marie Skłodowska-Curie (MSCA)”.[5] Poleg tega se številna vodstva univerz nadejajo nadaljnjega razvoja EU financiranja kot najboljše priložnosti za razvoj novih sodelovalnih projektov in raziskovalnih dejavnosti z mednarodnimi partnerji v času, ko naložbe na nacionalni ravni zaostajajo.

Ne glede na to, kako se ta razprava dokončno konča, je jasno, da za nekatere univerze in raziskovalne institucije, predvsem tiste iz držav, ki jih je močno prizadel vpliv finančne in gospodarske krize (in v katerih so njeni učinki še vedno prisotni in živi) gledajo na Obzorje Evropa kot edini način za ohranjanje raziskovalnih dejavnosti in odličnosti.

Upamo lahko, da bo zaradi evropskega razvoja na področju raziskav in razvoja ter visokošolskega izobraževanja in njene konkurenčnosti na svetovni ravni, kot tudi ohranjanja številnih odličnih raziskovalnih skupin, Evropska komisija ponovno preučila predlagano povečanje sredstev (do 160 milijard evrov) in to prepoznala kot naložbo in ne kot strošek.

 


Tamara Dagen

[1] Dostopno na uradni spletni strani UNESCO: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ (29.10.2018.)
[2] Dostopno na uradni spletni strani OECD: https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm (29.10.2018.)
[3] Dostopno na uradni spletni strani Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en (29.10.2018.)
[4] Dostopno na uradni strani EUA: https://eua.eu/downloads/publications/universities-united-for-the-best-horizon-europe.pdf (29.10.2018.)
[5] Dostopno na uradni strani The GUILD: https://www.the-guild.eu/news/2018/guild-amendments.html (29.10.2018.)