Prizadevanja Altiero Spineliija kot navdih za širjenje ideje o združeni Evropi

Altiero Spinelli, italijanski politik, je bil eden od ustanovnih očetov Evropske unije, ki so navdihnili
oblikovanje Evropske unije. Bil je prepričan, da samo vseevropsko gibanje temelječe na federalizmu
lahko pripomore k zaustavitvi uničujočega nacionalizma. V skladu s svojimi prepričanji je sodeloval
pri pisanju manifesta »Za svobodno in združeno Evropo«, ki je zagovarjalo povezovanje evropskih
držav na podlagi evropske ustave. Vodil je tudi pripravo t. i. Spinellijevega načrta, predloga Pogodbe
o ustanovitvi Evropske unije, ki je bil sprejet leta 1984 in vplival na nastanek Enotnega evropskega
akta, ki je nacionalne meje odprl za skupni trg, ter Maastrichtske pogodbe, s katero je formalno bila
ustanovljena Evropska unija. Ideje evropskega povezovanja je z ustanovitvijo Inštituta za
mednarodne zadeve podpiral tudi na akademskem področju. Bil je tako evropski komisar za notranjo
politiko kot evropski poslanec. Po Altieru Spinelliju se imenuje tudi glavna stavba Evropskega
parlamenta v Bruslju.
Na pobudo Evropskega parlamenta je leta 2017 Evropska komisija prvič razpisala poziv za Altiero
Spinelli nagrade, ki nagrajujejo projekte in izdelke, ki širijo idejo o evropskem povezovanju. Leta 2018
je Evropska komisija nagradila kar 22 projektov.
Letos so bile Altiero Spinelli nagrade podeljene že drugič. Tokrat so bile namenjene predvsem
projektom, ki so širili evropsko idejo ter približevali zapletene teme med mladimi. Evropski komisar
za izobraževanje Tibor Navracsics, ki je podaril nagrade, je poudaril, da mladi danes živijo v Evropi, ki
si jo je predstavljal Spinelli, kjer je vsak posameznik svoboden in živi v miru ter demokraciji. Dobitniki
nagrade Altiero Spinelli pa so s pomočjo svojih projektov mlade ozavestili, v kakšnem okolju imajo
možnost, da živijo, jih opolnomočili za prihodnost ter vzpodbudili, da na prihajajočih volitvah
sporočijo, kakšno Evropo si želijo, saj svobode in evropskih vrednot ne moremo jemati za
samoumevne. Nagrajenci so državljanom ter še posebej mladim približali občutek pripadnosti Evropi
ter jih spodbudili k soustvarjanju Evrope.
Med 79 prispelimi prijavami je Evropska komisija izbrala 24 finalistov ter nagradila pet projektov, ki
izkazujejo še posebno odličnost pri širjenju znanja o Evropski uniji. Med prejemniki nagrade so bili
organizacija The Associazione di Promozione Sociale DEINA za njihov projekt ‘Promemoria
Auschwitz’, organizacija The association Café Babel International za nihov projekt ‘Borderline
Project’, Katy Lee za ustvarjanje podcastov ‘The Europeans’, organizacija The Austrian National
Youth Council za njihov projekt ‘Europa, das sind wir (Europe, that´s us)’ ter Damjan Lajh, vodja Jean
Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani za didaktično igro Čutim Evropo: Nika in Luka
spoznavata Evropski parlament.
Didaktična igra Čutim Evropo: Nika in Luka spoznavata Evropski parlament predstavlja učni
pripomoček za osnovne in srednje šole, s pomočjo katerega lahko mladi na neformalen način in skozi
igro spoznavajo nastanek in razvoj edine neposredno izvoljene institucije Evropske unije, pomen
Evropskega parlamenta za vsakdanje življenje evropskih državljanov, kot tudi zavedanje o pomenu
izbire predstavnikov v Evropskem parlamentu ter njihovega dela, ki mora potekati na odgovoren in
pregleden način.
Upamo, da bodo nagrade spodbuda za nadaljnje širjenje evropske ideje ne le med nagrajenci, ampak
vsemi posamezniki in skupinami, ki verjamejo v povezano Evropo. Pri tem nas veseli, da se je
Evropska unija odločila, da z Altiero Spinelli nagradami nadaljuje tudi v prihodnjem letu ter s tem
nagrajuje projekte, ki so še posebej uspešni pri dvigu zavesti o delovanju Evropske unije.

Meta Novak