Okrogla miza “Spremljanje in analiza volitev v evropski parlament 2019”

15. junij 2019 V okviru Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo 13. junija 2019 na Fakulteti
organizirali okroglo mizo na temo volitev v Evropski parlament leta 2019. Na okrogli mizi so bili
predstavljeni štirje vidiki spremljanja in analize evropskih volitev predvsem v Sloveniji. Alenka
Krašovec in Damjan Lajh sta spregovorila o (ne)prisotnosti evroskepticizma na volitvah v
Evropski parlament v Sloveniji. Simona Kustec je predstavila preliminarne analitične ugotovitve
volitev v Evropski parlament v Sloveniji. Skupaj z raziskovalcem Gregorjem Čehovinom sta
predstavila tudi podatkovno bazo spremljanja volilnih statistik, vezanih na slovenske volitve v
Evropski parlament med leti 2004 in 2019. Tomaž Deželan in Nina Vombergar pa sta
predstavila značilnosti volilnih kampanj za volitve v Evropski parlament. Med panelisti in
udeleženci okrogle mize se je razvila diskusija glede pričakovanih in nepričakovanih izidov
zadnjih evropskih volitev.