Okrogla miza “Mladi in EU v izobraževalnem sistemu”

V okviru Jean Monnet centra odličnosti Univerze v Ljubljani smo 6. junija 2019 na Fakulteti za
družbene vede organizirali okroglo mizo na temo mladih in Evropske unije. Panelisti so naslovili
različne poglede na mlade in Evropsko unijo. Damjan Lajh je predstavil poglede slovenskih
učiteljev na Evropsko unijo ter na vključevanje evropskih tematik v poučevanje. Elena Nacevska
je spregovorila o odnosu študentov do EU skozi prizmo načrtovanja poklicne kariere. Danica
Fink Hafner in Mitja Hafner Fink sta spregovorila o vrednotah, identitetah in razumevanju
Evropske unije med študenti. Tanja Oblak Črnič in Barbara Brečko sta predstavili medijsko
informiranost, angažiranost in politično participacijo študentov v Evropski uniji. Meta Novak je
predstavila pogled slovenskih osnovnošolcev na Evropsko unijo. Okrogle mize so se udeležili
raziskovalci, profesorji in študentje.