Nič o nas brez nas!

Sodobni svetovni fenomen je, da se skoraj vse države po svetu soočajo z izzivi migracij. Begunska kriza, ki je leta 2015 dodobra pretresla tudi Slovenijo, je največja migrantska kriza po drugi svetovni vojni. Direktor evropske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo opozarja, da je evropske državljane soočila z raznolikostjo ter netolerantnostjo. Evropska komisija je prepoznala, da je potreben celosten sistem družbenega vključevanja, ki bo omogočil sprejemanje kulturno drugačnih migrantov ter spodbudil evropske državljane, da zapustijo svojo cono udobnosti, razvijejo večjo mero tolerantnosti ter prepoznajo raznolikost kot prednost. V ta namen je bil v ponedeljek, 9. oktobra 2017, v Bruslju organiziran tematski seminar na temo družbene vključenosti, ki je povezal izvajalce različnih projektov v okviru programa Erasmus+ ter programa Evropa za državljane, da skupaj identificirajo, kaj je bilo narejenega, katere so dobre prakse, kje so še potrebe in kako naprej. Udeleženci so izpostavili, da je nujno, da se prepozna, da je lahko vsak posameznik, ne glede na to, od kod prihaja, dragocen ter da je raznolikost vrednota. Za lažjo vključitev migranta v družbo je le-tega potrebno opolnomočiti. Kakor je potrebno opolnomočiti tudi strokovne delavce, kot so učitelji, ki se srečujejo z migranti vsakodnevno ter morajo poskrbeti ne le za družbeno vključenost migrantov, temveč za dobro delovanje celotnega razreda. Udeleženci konference so med drugim opozorili, da je potrebno slediti načelu »Nič o nas brez nas!«. Pogled po konferenčni dvorani pa je ravno ob tej ugotovitvi razkril pomanjkljivost evropskega financiranja družbene vključenosti ter pomanjkljivost organiziranega dogodka. Večino prisotnih so sestavljali predstavniki nevladnih organizacij iz Bruslja, prisotne so bile tudi druge nacionalne organizacije in univerze. Pokazalo pa se je, da gre predvsem za izvajalce, ki nudijo programe podpore migrantom in drugim manjšinskim skupinam, ni pa bilo opolnomočenih posameznikov, ki so sami šli skozi izkušnjo izključenosti in se najbolj zavedajo, kje so potrebe. Celoten dogodek je bil tako rahlo izključujoč. Svetla izjema je bila prisotnost organizacije Nacionalni center Romov iz Makedonije. Za večjo družbeno vključenost bodo morali biti projekti v prihodnje bolj vključujoči ter zagotavljati notranjo enakost. Slednje je tudi pojem, ki so ga udeleženci srečanja prepoznali kot najbližjega družbeni vključenosti.

Meta Novak