Jean Monnet profesorji za dvig znanja o Evropski uniji

V okviru programa Erasmus+, ki je namenjen sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, posebno mesto zavzemajo tudi Jean Monnet akcije, ki potekajo že vse od leta 1989. Le-te so namenjene povečanju razumevanja evropskih integracij ter promociji odličnosti na področju študij, poučevanja, raziskav in razvoja evropskih integracij. Akcije v okviru Jean Monnet programa izvajajo predvsem visokošolske institucije in profesorji, ki se raziskovalno ali izobraževalno ukvarjajo z Evropsko unijo in procesi evropskih integracij. Jean Monnet program vključuje naslednje akcije: Jean Monnet moduli, namenjeni predmetom s področja evropskih študij na visokošolskih institucijah, Jean Monnet katedre, namenjene univerzitetnim profesorjem specializiranim za evropske zadeve, Jean Monnet centri odličnosti na področju evropskih študij, Jean Monnet podpora institucijam in združenjem, ki podpira visokošolske institucije in zveze predavateljev pri izboljševanju poučevanja vezanega na vsebine EU, Jean Monnet mreže, ki združujejo visokošolske institucije, centre odličnosti in raziskovalne skupine, ki proučujejo evropske študije, ter Jean Monnet projekte, ki so namenjeni, da spodbudijo razpravo oz. dvignejo raven znanja o EU med državljani.

Novembra 2018 je v Bruslju potekal Jean Monnet uvodni sestanek novih vodij Jean Monnet akcij. V letu 2018 je bilo odobreno 235 akcij, ki pa predstavljajo le 19% vseh prijav. Odobrenih je bilo tako 74 Jean Monnet modulov, 54 Jean Monnet projektov, 47 Jean Monnet kateder, 33 Jean Monnet centrov odličnosti, 18 Jean Monnet mrež ter 7 Jean Monnet podpor institucijam in združenjem. V letu 2018 je bilo namreč oddanih kar 1255 prijav, to pa predstavlja 6% več kot leto pred tem. Večina prijav, 767, je iz držav, ki niso članice EU. Dobra polovica odobrenih projektov, 120, je tako iz držav nečlanic EU. Med najbolj uspešnimi državami po številu projektov so (ne glede na to ali so države članice ali ne) Rusija, Italija, ZDA, Ukrajina in Avstralija. Jean Monnet akcije so široko razširjene. Med odobrenimi projekti je bilo 189 različnih upravičencev iz 49 držav ter petih kontinentov. Poleg večjega števila prijav na razpis Jean Monnet akcij pa se je izboljšala tudi sama kakovost prijav. Večja konkurenca na teh razpisih tako obeta, da se bo odličnost odobrenih Jean Monnet akcij še povečala.

Pomen Jean Monnet se namreč povečuje. Čeprav izobraževalne politike niso pod pristojnostmi Evropske unije in že dolgo časa – vse od vrha o izobraževanju v Gotenburgu novembra 2017 – niso bile v središču razprav evropskih politikov, pa se zdi, da bo sodobne družbene spremembe lahko naslovila le ustrezna izobraževalna politika. Proti populizmu in alternativnim resnicam se Evropa lahko bori samo s pravim razumevanjem Evrope. V naslednjih letih tako EU namerava dodatno odstraniti meje za mobilnost, izboljšati digitalna znanja ter ustanoviti Evropske univerze. V načrtu je povečanje sredstev namenjenih programu Erasmus+ ne le za mobilnosti, temveč tudi za študente, ki so v ekonomsko depriviligiranem položaju. Že v letu 2019 bo tako proračun programa Erasmus+ višji za 300 milijonov evrov, kar predstavlja 10% povečanje sredstev glede na prejšnje leto. Povečal naj bi se tudi obseg Jean Monnet aktivnosti.

9. novembra 2018 smo obeležili 130 let od rojstva Jean Monneta, medtem ko leta 2019 obeležujemo 30. letnico Jean Monnet akcij. Leto 2019 bo tako še dodatno zaznamovano s pobudo, da se znanja o EU okrepijo med državljani EU in da jim pri tem pomagajo Jean Monnet profesorji.

Meta Novak