Jean Monnet konferenca 2017 v Bruslju

Damjan Lajh se je 27. in 28. novembra 2017 udeležil Jean Monnet konference v Bruslju, ki so se je udeležili Jean Monnet profesorji in vodje Jean Monnet projektov iz vsega sveta. Dogodek je odlična priložnost za izmenjavo izkušenj ter navezavo novih stikov. Konferenca je
organizirana vsaki dve leti. V letu 2017 je bila organizirana pod naslovom »Prelomnica za Evropo« in bila posvečena trenutni pomembni politični prelomnici v zgodovini EU in njenim posledicam za prihodnost evropskega povezovanja. Cilj konference je bil omogočiti razpravo o pomembnih vprašanjih evropske integracije.