ISA 2019 (Toronto, Kanada)

Jure Požgan, se je udeležil letne konference Združenja mednarodnih študij (ang. International Studies
Association – ISA) o ponovnem pregledu mednarodnih študij – inovacij in napredka (ang. naslov
konference: Re-Visioning International Studies: Innovation and Progress), ki je potekala v Torontu, v
Kanadi, in sicer med 27. in 30. marcem 2019. Na konferenci je skupaj z raziskovalcem Matejem
Navratilom iz Comenius Univerze v Bratislavi v okviru panela, ki ga je soorganiziralo Združenje
mednarodnih študij za Srednjo in Vzhodno Evropo, predstavljal prispevek z naslovom: »CEEC’s in
Kosovo: stepping-stones or stumbling blocks for EU’s external governance«. Prispevek se osredotoča
na vlogo srednje- in vzhodnoevropskih držav v okviru prizadevanj Evropske unije pri reševanju
končnega statusa Kosova. Z uporabo modela zunanjega vladovanja poskuša prispevek ugotoviti, v
kolikšni meri lahko srednje- in vzhodnoevropske države presežejo omejitve delovanja EU na Kosovu,
ki je posledica neenotnosti držav članic EU glede statusa Kosova, ter ali takšen način delovanja
dopolnjuje ali ovira regulativno in normativno delovanje EU pri izgradnji organizacijske in
institucionalne ureditve na Kosovu.
Panelu je predsedoval Marko Lovec, ki je v okviru panela predstavil tudi članek o populistični zunanji
politiki srednje- in vzhodnoevropskih držav (v soavtorstvu z izr. prof. dr. Ano Bojinović Fenko).