IPSA 2021

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 10 in 15 julijem 2021 udeležila mednarodnega kongresa
političnih ved v organizaciji mednarodne zveze za politologijo (IPSA). Kongres je potekal virtualno.
Predstavila sta soavtorski prispevek z naslovom: »Europeanization of Interest Groups from Central
and Easter Europe in Comparative Perspective”, v katerem sta primerjala stopnjo in tip evropeizacije
interesnih skupin v treh državah Srednje in Vzhodne Evrope, in sicer v Litvi, na Poljskem in v Sloveniji.
V prispevku ugotavljata, da čeprav so se interesne skupine v vseh treh državah evropeizirale, so se
evropeizirale na različne načine. Poleg tega sta sodelovala pri organizaciji panela z naslovom
“Europeanization and Policy-making in Central and South-Eastern Europe”, ki je združeval zanimive
prispevke iz držav Srednje in Vzhodne Evrope. V okviru tega panela sta predstavila tudi lasten
prispevek z naslovom “Slovenian Bubble in the Brussels: From Best Student in Class to Passive
Observer?”, ki analizira povezovanje Slovenije v EU kot tudi članstvo Slovenije v Evropski uniji.