IPSA 2018

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 21. in 25. julijem 2018 udeležila mednarodnega
kongresa političnih ved v organizaciji mednarodne zveze za politologijo v Brisbanu. Predstavila
sta dva soavtorska prispevka. Prispevek z naslovom »Factors Determining Inclusion of EU
Contents in Primary and Secondary Schools Curricula in Slovenia« temelji na podatkih, zbranih
v raziskavi med slovenskimi srednješolskimi in osnovnošolskimi učitelji. Prispevek naslavlja
vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način slovenski učitelji vključujejo EU tematike v svoje
poučevanje. Čeprav uradni učni načrti predvidevajo, da je le nekaj ur namenjenih EU
tematikam, lahko učitelji več ur namenijo EU vsebinam z vključevanjem otrok v evropske
projekte, medpredmetnim povezovanjem ter uporabo neformalnih pristopov. V prispevku »What
does EU Money do? The Influence of EU Funding on Activities of Interest Groups in Post-
Socialist States«, je avtorja zanimalo, kakšen vpliv imajo EU sredstva na interesne skupine iz
držav Srednje in Vzhodne Evrope. Rezultati analizirani na primeru Slovenije in Litve so pokazali,
da imajo interesne skupine, ki so financirane tudi iz EU sredstev večji proračun, boljši dostop do
nacionalnih in EU odločevalcev ter bolj verjetno lobirajo. Financiranje iz EU programov in

projektov tako pozitivno vpliva na razvoj interesnih skupin v državah iz srednje in vzhodne
Evrope.