EISA PEC 2018 (Praga, Češka)

Jure Požgan, se je udeležil 12. panevropske konference o mednarodnih odnosih (EISA PEC), ki je
potekala med 12. in 15. septembrom 2018 v Pragi, na Češkem. Na konferenci je skupaj s soavtorji
(Ano Bojinović Fenko, Markom Lovcem in Danijelom Crnčecom) predstavil prispevek z naslovom:
»Euroscepticism as a functional pretext for populism in Central and Eastern European states: the
cases of Eurozone, migration and Ukrainian crises«. Prispevek proučuje, kako evroskeptična politična
stališča spodbujajo populizem v srednje- in vzhodno-evropskih državah po vstopu v Evropsko unijo.
Glede na uspeh populističnih in evroskeptičnih strank na parlamentarnih volitvah od leta 2004, je
osrednji doprinos prispevka v empirični analizi ključnih dejavnikov, ki so pripomogli k vzponu
populizma v srednje- in vzhodno-evropskih državah. Pri tem se avtorji posvetijo trem študijam
primerov populističnega uokvirjanja EU zadev, in sicer ekonomske in finančne krize, ukrajinske krize
in migracijske krize.