ECPR SGEU 2021

Deseta konferenca raziskovalcev Evropske unije v okviru evropskega konzorcija za politične vede
ECPR je potekala v virtualnem okolju med 10 in 12 junijem 2021. S prispevkom »Europeanization of
Interest Groups from Central and Easter Europe in Comparative Perspective« sta na konferenci
sodelovala Damjan Lajh in Meta Novak. V prispevku sta analizirala različne tipe evropeizacije
interesnih skupin v Litvi na Poljskem in v Sloveniji. Analiza in rezultati so razkrili, da so se interesne
skupine iz novih EU držav članic evropeizirale. Opazila pa sta, da so interesne skupine evropeizirane
na različne načine. Pri tem smo ugotovili, da se slovenske skupine evropeizirajo predvsem s članstvom
v evropskih krovnih organizacijah, medtem ko se interesne skupine iz Litve in Poljske evropeizirajo v
večji meri tudi preko evropskih finančnih virov ter s kontaktiranjem odločevalcev. Meta Novak je poleg
tega vodila panel z naslovom Lobbying and the EU Policy Process.