ECPR SGEU 2018

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 13. in 15. junijem 2018 udeležila konference,
organizirane s strani raziskovalcev Evropske unije pri evropskem konzorciju za politične vede,
ECPR v Parizu. Na konferenci sta predstavila dva soavtorska prispevka. V prispevku
»Europeanization of Interest Groups in Slovenia« ugotavljata, da se slovenske interesne
skupine povezujejo z evropskimi organizacijami že iz časov pred polnopravnim članstvom.
Evropske organizacije slovenskim interesnim skupinam priskrbijo predvsem informacije,
ekspertno znanje ter know-how glede oblikovanja EU politik. Kar 60% interesnih skupin je članic
evropskih združenj. Čeprav so interesne skupine iz Slovenije evropeizirane tudi na druge
načine, pa nekaj organizacij ostaja aktivnih predvsem na nacionalni ravni, se ne povezuje z
evropskimi organizacijami, se financira iz nacionalnih sredstev, medtem ko jih EU politike ne
zanimajo. Prispevek »Interest Groups and Policymaking: The Role of Interest Groups’
Members« spremlja vlogo članov interesnih skupin pri oblikovanju odločitev povezanih z
delovanjem organizacije. Raziskovalno vprašanje, ki sta si ga avtorja postavila je, kako
pomembni so člani pri sprejemanju odločitev znotraj organizacije. Pri tem sta predpostavila, da
imajo člani večjo vlogo pri manj profesionaliziranih organizacijah ter v organizacijah, ki imajo
manj posameznikov za člane. Obe hipotezi sta bili zavrnjeni. Interesne skupine, ki so bolj
profesionalizirane ter imajo več posameznikov za člane so prepoznale člane kot bolj pomembne
pri svojih odločitvah.