ECPR 2021

Damjan Lajh in Meta Novak sta med 30. avgustom in 3 septembrom 2021 sodelovala na letni
konferenci evropskega konzorcija za politične vede ECPR. Dogodek je že drugo leto zapored potekal v
virtualnem okolju. Damjan Lajh in Meta Novak sta sodelovala v panelu z naslovom »Interest
mediation through consultation networks and advisory committees« kjer sta predstavila prispevek z
naslovom »Consulting with the European Commission: How Open are Open Public Consultations?« V
prispevku sta se posvetila analizi javnih posvetovanj, ki jih organizira Evropska unija. Javna
posvetovanja prinašajo možnost demokratizacije procesa oblikovanja evropskih politik. Vendar čeprav
so javna posvetovanja odprta za vse, tudi državljane, v njih v večji meri sodelujejo interesne skupine.
To postavlja pomembno vprašanje, kako odprta so javna posvetovanja Evropske komisije ter kakšne
pristranosti pri uporabi tega instrumenta se pojavljajo.