ECPR 2020

Damjan Lajh in Meta Novak sta se med 24. in 28. avgustom 2020 udeležila virtualne konference evropskega konzorcija za politične vede. Predstavila sta prispevek z naslovom »The Role of Interest Groups’ Members in decision-making processes: Comparing interest groups from Central and Eastern Europe with interest groups from Western Europe«. V prispevku analizirata vlogo članov interesnih skupin pri vključevanju interesnih skupin v procese odločanja. Pri tem primerjata vlogo članov v interesnih skupin iz Srednje iz Vzhodne Evrope z vlogo članov interesnih skupin iz Zahodne Evrope. Rezultati analize so pokazali, da je vloga članov lahko drugače pojasnjena za interesne skupine iz Srednje in Vzhodne Evrope v primerjavi z interesnimi skupinami iz Zahodne Evrope. Stopnja
profesionalizacije ter število članov ni pojasnilo pomembnost članstva za interesne skupine iz Srednje in Vzhodne Evrope. Razlog za takšne rezultate najbrž izvira iz nizke stopnje profesionalizacije interesnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi.