ECPR 2018

Med 22. in 25. avgustom 2018 se je Meta Novak udeležila mednarodne konference evropskega
konzorcija za politične vede, ECPR, na univerzi v Hamburgu. Predstavila je soavtorski
prispevek z Olivero Komar iz Univerze v Črni gori ter Vaido Jankauskaitė iz Tehnične univerze
Kaunas. Prispevek z naslovom: »Involvement of Interest Groups from Central and Eastern
Europe in EU Policy-Making: Comparative View«, ki temelji na zbranih podatkih v okviru
primerjalne raziskave interesnih skupin. Prispevek zapolnjuje vrzel v raziskovanju vključevanja
interesnih skupin iz držav Srednje in Vzhodne Evrope v oblikovanje EU politik. Glede na
pretekle raziskovalne ugotovitve, ki so pokazale, da interesne skupine iz držav Srednje in
Vzhodne Evrope v manjši meri dostopajo do EU institucij, prispevek predvideva, da se interesne
skupine iz te regije vključujejo v različne aktivnosti, da bi vplivale na javnopolitični rezultat
evropskih politik. Da ima interesna skupina vpliv na oblikovanje EU politik ni vedno potrebno, da
je le-ta prisotna v Bruslju in neposredno vpliva na odločevalce. Svoj vpliv lahko doseže tudi s
članstvom v EU krovnih organizacijah ali z lobiranjem nacionalnih političnih odločevalcev. V
prispevku so si avtorice zastavile dve hipotezi: 1) interesne skupine iz držav Srednje in Vzhodne
Evrope so aktivno vključene v oblikovanje evropskih politik, vendar pri tem uporabljajo različne
strategije in ne le neposreden dostop do odločevalcev v Bruslju; 2) med aktivnostmi interesnih
skupin iz različnih držav obstajajo razlike, zato rezultati iz ene države ne morejo biti posplošeni
na celotno regijo. Pri tem so pokazale, da obstajajo razlike predvsem med državami članicami in
državami kandidatkami EU. Medtem ko države članice uporabljajo različne strategije, se države
kandidatke poslužujejo predvsem neposrednih stikov z odločevalci.