30 let Jean Monnet aktivnosti

V letošnjem letu Evropska komisija obeležuje že 30 let Jean Monnet aktivnosti, ki so namenjene
odličnosti v poučevanju in raziskovanju evropskih integraciji. V namen praznovanja te častitljive
obletnice je bilo organiziranih že več dogodkov. Do sedaj je že tri dogodke organizirala tudi Evropska
komisija. Zadnjega, konferenco o vlogi Evropskih študij danes, ki je potekala 18. junija 2019 v Bruslju,
je gostil evropski komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, Tibor Navracsics. Komisar je
izpostavil, da smo lahko ponosni na to, kar je bilo v 30 letih z Jean Monnet projekti doseženo. Jean
Monnet aktivnosti rastejo in postajajo vse bolj ambiciozne ter vse bolj globalne. Začetki Jean Monnet
akcije so se začeli ravno v letu 1989, ko je padel Berlinski zid in sta bili ponovno združeni vzhodna in
zahodna Evropa. Z leti je tako Evropska unija rasla in postala kompleksna struktura. V večkulturni
Evropi in z njenimi širitvami so se ponovno odprla nova kulturna vprašanja, s tem pa so evropske
študije in Jean Monnet aktivnosti samo dodatno pridobile na pomenu. Med mlade prinašajo znanja o
Evropski uniji, spodbujajo razpravo med politiki in univerzami, širijo evropske vrednote demokracije
in človekovih pravic ter razvijajo kritičen pogled. Komisar Navracsics je poudaril, da se mora
poučevanje o Evropski uniji začeti že v zgodnji mladosti in večjo vlogo pri tem bi morale prevzeti Jean
Monnet aktivnosti.
Pobudnica Jean Monnet aktivnosti je bila Jacqueline Lastenouse-Bury, trenutno častna direktorica
Evropske komisije, ki se je skupaj z profesorjem Bartom De Schutterjem, nekdanjim rektorjem Vrije
Univerze v Bruslju, udeležila konference. Ideja za Jean Monnet aktivnosti se je pojavila že v
šestdesetih, sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pojavila se je namreč potreba po univerzitetnih
predmetih, ki bi samostojno obravnavali evropske integracije in skupni trg. Ideja o evropskih
katedrah, kot je bila akcija poizkusno poimenovana, je našla podporo tako pri Evropski komisiji kot
pri univerzah. Odločili so se le za drugo ime, Jean Monnet katedre, ker so v očetu Evropske unije
našli navdih za tovrstne aktivnosti. Od prvih začetkov leta 1989 pa se je akcija razširila na module,
projekte, centre odličnosti, mreže ter akcije podpore institucijam in združenjem. Presegla je meje
Evropske unije in evropskega kontinenta. In kot so pozneje v razpravi ugotavljali Jean Monnet
profesorji je pokrila vse koščke sveta razen Afrike, kjer se kaže dodaten potencial za uvedbo
tovrstnih aktivnosti.
V nadaljevanju konference so številni panelisti izpostavili pomen Jean Monnet aktivnosti ter še
posebej Evropskih študij danes. Evropa se v zadnjem času sooča s populizmi, evroskepticizmi in
naraščajočimi nacionalizmi ter novimi fenomeni, kot so lažne novice itd. Predmet raziskovanja je
postala tudi kriza Evropske unije ter različne stopnje integracije držav članic v Evropsko unijo.
Evropske študije lahko omogočijo predlog novega pogleda na EU. Kritičen pogled na Evropsko unijo
namreč ne pomeni nujno proti-evropske drže, ampak drugačen pogled na njen razvoj. Kljub vse bolj
aktualni temi evropskih integracij pa lahko v Evropi opažamo zapiranje programov Evropskih študij
ter upadanje zanimanja za te študije med študenti. Tudi na Fakulteti za družbene vede smo z novimi
programi Evropske študije okrnili. Tako ostaja na Jean Monnet profesorjih, da ponujajo razlago
Evropske unije, kaj EU dela, počne, kakšne so njene vrednote, kje smo pripravljeni EU spremeniti.
Zbrani na dogodku, profesorji, študentje in predstavniki Evropske unije so se strinjali, da imajo Jean
Monnet aktivnosti neizpodbiten pomen ter si zato zaslužijo povečanje sredstev, ki se jim obeta v
novem programskem okvirju. Niso si pa delili mnenja, kam naj bi se Jean Monnet aktivnosti še

razširile. Medtem ko nekateri vidijo priložnost predvsem v ne-družboslovnih in ne-humanističnih
študijih, jo drugi v višješolski zavodih, spet tretji pa v srednjih in osnovnih šolah. Ne glede na to imajo
Jean Monnet aktivnosti, kot je povzela zaključke srečanja Jean Monnet profesorica iz Univerze Surrey
v Združenem kraljestvu Amelia Hadfield, vrednost in so tega vredne: »Jean Monnet activities have
worth and they are worth it.«
Meta Novak